Latijn

Latijn – Moderne Talen

In deze richting staan talen centraal.
In de lessen Latijn krijgen de leerlingen een waardevolle historische, culturele en literaire vorming.
De verdere uitdieping van het Latijn vormt een uitstekende taalkundige basis voor de studie van moderne talen. De leerlingen krijgen een uitgebreid pakket aan moderne talen.
Nieuw in de derde graad is Duits. In de taallessen is er niet enkel aandacht voor actieve en communicatieve taalvaardigheden, maar ook voor abstracte taalbeschouwing en literatuurstudie.
Wie kiest voor Latijn-Moderne Talen, vindt later makkelijk aansluiting bij studierichtingen met een taalkundig karakter, bij geschiedenis, bij menswetenschappelijke richtingen, …

 

Latijn – Wiskunde

Met 4 u Latijn per week krijgen de leerlingen een kostbare taalkundige en culturele vorming.
Daarnaast ligt ook hier het accent op de exacte wetenschappen: Wiskunde (7 u), Biologie (1u), Chemie (2 u) en Fysica (2 u).
Deze studierichting vormt net als Wetenschappen-Wiskunde een uitstekende voorbereiding op verdere studies met een sterke wetenschappelijke component.
Om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op hogere studies wordt hun deelname aan de Olympiades in de Wiskunde en de Wetenschappen sterk gestimuleerd. Ze worden hierbij terdege begeleid door hun vakleerkrachten en dit verhoogt ook hun slaagkansen bij een eventuele toelatingsproef voor Geneeskunde.

 

Lestabellen