Moderne talen

Latijn – Moderne Talen

In deze richting staan talen centraal.
In de lessen Latijn krijgen de leerlingen een waardevolle historische, culturele en literaire vorming.
De verdere uitdieping van het Latijn vormt een uitstekende taalkundige basis voor de studie van moderne talen. De leerlingen krijgen een uitgebreid pakket aan moderne talen.
Nieuw in de derde graad is Duits. In de taallessen is er niet enkel aandacht voor actieve en communicatieve taalvaardigheden, maar ook voor abstracte taalbeschouwing en literatuurstudie.
Wie kiest voor Latijn-Moderne Talen, vindt later makkelijk aansluiting bij studierichtingen met een taalkundig karakter, bij geschiedenis, bij menswetenschappelijke richtingen, …

 

Economie – Moderne Talen

In deze richting ligt het accent op Economie alsook op Moderne Talen, nl. Duits, Engels en Frans.
De leerling heeft de mogelijkheid om 2 uren te kiezen naargelang de persoonlijke interesse: Wiskunde of Bedrijfsbeheer. Daarnaast krijgt ICT ook de nodige aandacht, niet alleen via 1u Informatica, maar ook binnen de lessen Economie.
Deze studiekeuze vormt dan ook een uitstekende voorbereiding op verdere studies die gericht zijn op economie en talen

 

Lestabellen