Basisvorming 3e jaar 4e jaar
Levensbeschouwing 2 2
LO 2 2
Wiskunde 4 4/5*
Nederlands 4 4
Frans 3 3/4*
Engels 3 3
Ruimtelijk bewustzijn (aardrijkskunde) 1 1
Historisch bewustzijn (geschiedenis) 2 2
Natuurwetenschappen en STEM (biologie, fysica, chemie) 3 3
Informatica   1
Project 1  
Totaal gemeenschappelijke vakken 25 26
Specifiek gedeelte 5 4
Talentmodule 2 2
Totaal 32 32

* keuze uit 1u wiskunde of 1u frans in het vierde jaar
 

Specifiek gedeelte
Economische
wetenschappen
Humane 
wetenschappen **
Latijn Natuurwetenschappen
Wiskunde 1 Filosofie 1 Wiskunde 1 Wiskunde 1
Economie 4 Kunst en cultuur 1 Latijn 4 Biologie 1
    Sociale en gedrags-
wetenschappen
3     Chemie 1
            Fysica 1
            STEM 1

** onder voorbehoud van beslissingen van de vlaamse overheid

TALENTMODULES
Multimedia 2u
Onderzoek en wetenschappen 2 u
Taal en communicatie 2 u
Sport en bewegen 2 u