Sociaal Technische Vorming 1ste graad

Deze module richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen. Je bestudeert de ‘mens en zijn milieu’.
Je bestudeert onder andere een aantal wetmatigheden uit de wetenschap en de techniek.
Je leert meer over persoonlijke en lichaamshygiëne, voedings- en onderhoudshygiëne.
Het belang van preventieve maatregelen om ongevallen en voedselvergiftiging in de keuken te voorkomen en EHBO komen aan bod.
De inrichting en uitrusting van een keuken wordt nader bekeken. Je leert over voedingsmiddelen en voedingsstoffen Je leert over vormgeving, tafeldekken, opdienen en afruimen, goede omgangsvormen en tafelmanieren.
Je leert hoe je sociale contacten uitbouwt en onderhoudt, hoe je problemen in de omgang voorkomt en oplost.