Studiekeuze 3de graad

 

Economie ASO
In de derde graad wordt de kennis van het sociaal-economisch denken en handelen verder uitgediept. We analyseren tal van maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief. Er worden thema’s van de tweede graad hernomen en analytischer uitgewerkt. Het vak economie wordt vanaf de derde graad opgesplitst in bedrijfsbeheer en macro-micro- economie. Het deelvak bedrijfsbeheer behandelt de verschillende aspecten van het ondernemen: economisch, juridisch, ethisch en analytische boekhouding. Binnen het deelvak macro-micro- economie bekijken we waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling ervan. Ook de studie van het monetair beleid van de centrale banken en van de internationale handelsstromen komt aan bod. Je zal op een actieve manier aan het werk gezet worden. Je leert informatie verwerken in tabellen en grafieken. Je leert probleemoplossend denken. Geleidelijk aan leer je meer en meer gebruik maken van het internet en van andere ICTtoepassingen. In het zesde jaar neem je je eigen leerproces in handen aan de hand van een individuele onderzoeksopdracht. Je leert op deze manier een zelfstandig en gemotiveerd standpunt bepalen over een actueel economisch vraagstuk. Dit standpunt moet je verwoorden en presenteren zodat je ook je communicatievaardigheden oefent.
Latijn ASO
Wie kiest voor Latijn krijgt een waardevolle culturele, literaire en taalkundige bagage mee, onontbeerlijk voor verdere studies. Afhankelijk van de combinatie met wiskunde, wetenschappen of talen behoren ontelbare studierichtingen in het hoger onderwijs en de universiteit tot de mogelijkheden. Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. De taal geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen) en algemeen historisch inzicht.
Wetenschappen ASO
De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal. Met deze component, samen met de component wiskunde kan je zonder twijfel doorstromen naar universitaire studies als geneeskunde, ingenieurswetenschappen en master in de wetenschappen.
Wiskunde ASO
In de derde graad kan de basiscursus wiskunde uitgebreid worden tot 7u. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Leerlingen die hiervoor kiezen zullen geleidelijk aan zelfstandig leren werken. Zij moeten vlot met rekentechnieken kunnen omspringen, vindingrijk zijn in het bedenken van oplossingen, zelf initiatief (durven) nemen, … Dit alles veronderstelt natuurlijk voldoende capaciteiten, interesse, motivatie en de wil om te werken.
Moderne talen ASO

Heb je een passie voor talen? Spreek je graag de lokale taal wanneer je op reis bent? Extra lestijden Frans, Engels, Duits en optioneel Spaans zullen je dan wellicht interesseren. De verschillende vaardigheden wisselen elkaar af. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Accenten liggen op het ontwikkelen van:
communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).
Informaticabeheer TSO
Je hebt een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software, voldoende aanleg voor wiskunde en interesse voor talen. De leerlingen die de richting Informaticabeheer kiezen zijn meestal vertrouwd met eenvoudige toepassingen op PC of zijn gefascineerd door de uitdagingen van de informatiemaatschappij. Deze richting bereidt voor op de arbeidsmarkt, maar is zeker ook gericht op het verder studeren. Aandacht wordt geschonken aan installatie en onderhoud van pakketten, analysevaardigheden, netwerken, internet evenals webdesign, kennis van programmeertalen en praktische ontwikkeling van toepassingen. Tijdens de GIP (geïntegreerde proef) komt dit alles tot zijn recht in de realisatie van een project. In de stageperiode komt men in contact met de arbeidsvloer en de praktische toepassing van de beginselen van bedrijfseconomie.
Sociaal en technische wetenschappen TSO
In deze studierichting is, naast een algemene vorming, vooral een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk. De mens en zijn leefomgeving vormen het onderwerp van een doorgedreven studie: gezin en samenleving, hygiëne en gezondheid, economie en recht, welzijn en ontwikkeling, voedsel- en andere levensbehoeften, communicatie en samenwerking, marktgebeuren en verkoop. De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Je verwerft vaardigheden en inzichten in communicatie, verschillende vormen van expressie… Je leert over sociale contexten en diversiteit binnen de samenleving, leerprocessen (waarneming, geheugen, intelligentie…).
Slagerij en vleeswaren TSO
Deze richting heeft als doelstelling bekwame vakmensen te vormen. Onze school staat dan ook in heel Vlaanderen bekent om zijn kwalitatieve ‘Slagerijafdeling’. Naast de technologie van de grondstoffen, de technieken, de werkmethodes en - middelen, de apparatuur en de actualiteit in verband met het beroep, gaat heel wat aandacht uit naar bedrijfsvoering en -beheer. De afgestudeerde slager moet immers als zelfstandige en als werknemer kunnen functioneren. In de ambachtelijke slagerij vindt niet alleen de productie plaats maar ook de verkoop in eigen beheer (didactische winkel). In onze eigen didactische winkel leer je in de 3de graad ook omgaan met klanten en wordt aangeleerd hoe de bediening vlot en juist verloopt. Naast theoretisch-technische en praktische vaardigheden zijn sociaal-communicatieve, commerciële en leidinggevende vaardigheden belangrijk. De kennis van de tweede graad wordt uitgediept en uitgebreid met kennis van methodes en technieken, producten en productieprocessen, voedingswetenschappen, bedrijfsorganisatie, automatisering, milieu- en energiebeheer, veiligheid en hygiëne, marketing …, dit alles in verband met vleeswaren, verkoopsklare gerechten, panklare gerechten, verse vleesbereidingen en meeneemmaaltijden. De stages bij een zelfstandige ambachtelijke slager of in de slagerijafdeling van een distributiebedrijf zijn een inleiding in de beroepenwereld waar leerlingen de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden leren ervaren.
Wertuigmachines en computergestuurde werktuigmachines BSO
In de 3de graad komen de specifieke bewerkingen aan de conventionele machines aan bod (zoals tandwielfrezen, vormdraaien, slijpen, kotteren, …) Vanaf het 5de jaar wordt het verspanen met de Teachin en CNC-machines, het vervaardigen van constructies en TIGlassen geïntegreerd. De bedrijfsstages zijn de link met de bedrijfswereld. Tijdens deze stages streven we, samen met de bedrijven, naar het aanleren van een gepaste werkattitude. In het 7de specialisatiejaar krijgt de bedrijfsstage een prominente plaats in de opleiding. Tijdens deze stage wordt je stap voor stap klaargestoomd voor een boeiende loopbaan in een innovatieve sector. Na het slagen in het 7de jaar ontvang je het diploma ‘Secundair Onderwijs’.
Haarzorg en haarstylist BSO
Kapper word je niet van vandaag op morgen. Het is een beroep waarvoor heel wat kennis vereist is. Er zijn een aantal specifieke basiscompetenties die je tijdens je studies aanleert. Die zijn heel breed want je takenpakket als kapper is even gevarieerd als de job zelf. Een shampoo toepassen en het haar verzorgen, knippen, krullen, drogen, kleuren, brushen, afwerken, handen en gelaat verzorgen zijn zowat het basispakket, maar er komt heel wat meer bij kijken... Zelf kapsels ontwerpen en je klanten een exotisch of feestkapsel geven hoort er ook bij. Een baard onderhouden, bijknippen of scheren staat op het programma. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, moet je handig zijn met kam, droger, schaar, enz. Je werkt met verschillende producten, die je door en door kent (shampoo, lak, enz.). Het volstaat trouwens niet om er zelf mee overweg te kunnen, ook advies geven en ze verkopen, maken deel uit van de job! Op persoonlijk vlak ben je flexibel, zelfstandig, besluitvaardig, een teamspeler en kan je goed plannen en organiseren. Je hebt gevoel voor esthetiek en bent bereid om te leren. Je bent discreet, handig, kwaliteitsbewust, ordelijk en netjes, nauwkeurig en sociaal. Je merkt het: een topkapper heeft heel wat kwaliteiten in huis.
Slagerij & verkoopsklare gerechten
Slagerij fijnkost - traiteur
BSO
In de 3de graad wordt bij het vers vlees het achterkwartier van rund, kalf en het lam afgewerkt alsook een hele resem aan panklare gerechten. Al doende leer je basisbereidingen klaarmaken en je eindproducten mooi presenteren. Bij de rubriek vleeswaren gaat alle aandacht naar de productie van diverse kookworst- en droge worstsoorten aangevuld met praktische oefeningen i.v.m. garneren en etaleren. Als kers op de taart kan je de opleiding 7de specialisatiejaar volgen ‘Fijnkosttraiteur’. Naast een uitgebreide productie aan traiteurgerechten wordt er bijgaand heel veel aandacht besteed aan het afwerken en presenteren van vers vlees en allerlei bijproducten. Aanvullend wordt er ook verkoopkunde, marketing en management bijgebracht. In onze eigen didactische winkel leer je in de 3de graad ook omgaan met klanten en wordt aangeleerd hoe de bediening vlot en juist verloopt. In deze graad zijn er ook nog heel wat uren stage op de werkvloer voorzien waar competenties verder kunnen ontwikkeld worden.
Verzorging
Bejaardenzorg/ zorgkundige
BSO
In de 3de graad komen sociale, pedagogische en verzorgende aspecten aan bod. Tijdens de stages worden deze aspecten in praktijk omgezet, de jonge en oudere zorgvrager zijn hier de doelgroep. De leerlingen werken in team en leren creatief nadenken. Na het 7e jaar thuis- en bejaardenzorg (attest zorgkundige) kunnen de leerlingen aan de slag in een woon- en zorgcentrum of in de thuiszorg. Leerlingen kunnen na het 7de jaar zorgkundige verder studeren in de richtingen HBO5 verpleegkunde of bachelor verpleegkunde.