Leerlingbegeleiding

Leerlingen staan centraal in het GO! atheneum Diksmuide. Daarom staat elk personeelslid klaar om leerlingen en ouders met raad en daad bij te staan. Daarnaast kan iedereen terecht bij de leerlingbegeleiders die zo veel mogelijk ondersteuning bieden op verschillende domeinen. Zo helpen we de leerlingen op weg bij het  leren en studeren, onder andere in de open leerschool waar onze eerstejaars leren samenvattingen maken, plannen, examens voorbereiden,… Jongeren met bepaalde leer- of aandachtsstoornissen krijgen bij ons begeleiding op maat  en indien nodig een aangepast handelingsplan. Voor de hogere jaren is er onderwijsloopbaanbegeleiding, onder andere met  projecten rond solliciteren en verder studeren.

Op het vlak van gezondheid en welbevinden zijn er tal van initiatieven zo is er een buddysysteem waar een zesdejaarsleerling zorg draagt voor een eerstejaarsleerling. Gezonde voeding, voldoende beweging en preventie rond gamen, sociale media en andere verleidingen waar jongeren mee in contact komen, staan bij ons centraal.

We hebben ook aandacht voor tegenslagen op het socio-emotionele vlak. Soms is een luisterend oor, een duwtje in de rug of wat peptalk voldoende. Soms ook niet. Daarom werken we nauw samen met externe hulpverleners zoals het CLB en het zorgteam. De deur van de leerlingbegeleiders staat met andere woorden open voor iedereen: leerlingen en hun ouders kunnen altijd langskomen om problemen van eender welke aard in alle vertrouwen te bespreken.

Zo wordt het Atheneum Diksmuide voor ieder een tweede thuis. 

Ondersteuningsteam NoW

Leerlingen met extra noden in onze school worden ondersteund door het aanwezige ondersteuningsteam NoW.  Deskundigen uit het buitengewoon secundair onderwijs staan onze leerkrachten bij op de klasvloer, zodat ook onze leerkrachten de nodige hulp kunnen bieden aan alle leerlingen. In de mate van het mogelijke passen wij onze school aan aan de behoeften van de leerling. Zo is er bijvoorbeeld een lift ter beschikking voor leerlingen met een fysieke beperking.


CLB

Ten slotte heeft onze scholengemeenschap ook een Centrum voor Leerlingbegeleiding. Dit is een team van experts waar wij beroep op kunnen doen als schoolteam, maar waar ook ouders en leerlingen steeds welkom zijn met vragen of problemen over bv. leren en studeren, de onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. 

CLB GO! scholengroep Westhoek
CLB Connect