Gemeenschappelijke vorming 2e jaar
Levensbeschouwelijk vak 2
Wiskunde 4
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
ICT en techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Beeld en muziek 1
Sport en gezondheid 2
Economische wetenschappen 1
Totaal gemeenschappelijke vakken 25
Open leerschool (uitdieping en remediëring) 1
Talentmodule (sport - STEM Robotica en ICT - Cultuur - Economie en ondernemen) 2
Basisoptie (differentiatie) 5
Totaal 33

 

Basisopties
Latijn (klassieke talen) 5 u
Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. Je maakt kennis met de eeuwenoude taal van de Romeinen, een stevige basis wordt gelegd op het vlak van vocabularium en grammatica en we lezen onmiddellijk originele teksten uit de oudheid. De verhalen die je vertaalt uit het Latijn zijn vaak spannend en leerrijk. Wie kiest voor Latijn krijgt een waardevolle culturele, literaire en taalkundige bagage mee.
Moderne talen en wetenschappen 5 u
Deze optie is geknipt voor die leerlingen die zich willen verdiepen in zowel de moderne talen (3 u) als de exacte wetenschappen (2 u). De leerlingen leren meer te doen met taal. Ze communiceren bedreven in veel verschillende situaties die met hun interesses te maken hebben. Daarnaast leren leerlingen onderzoekend kijken naar de wereld. Vanuit verwondering gaan ze op zoek naar antwoorden voor vragen die ze zich stellen. Door te experimenteren, te observeren, terreinonderzoek uit te voeren, informatie te verwerven en te verwerken, leren ze om te gaan met wetenschappelijke info.
STEM - Wetenschappen 5 u

‘Doordacht denken en doen met wetenschappen’

De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een natuurfenomeen of een toestel werkt; de leerlingen die graag zelf experimenteren; de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen maken … die leerlingen zitten goed in de basisoptie STEM-wetenschappen. Ze gebruiken hiervoor wiskunde en wetenschappen. In de STEM-wetenschappen leren ze hun eigen systeem te bedenken (ontwerpen) en ze zetten daar met overtuiging hun creativiteit voor in. Hierbij worden ze uitgedaagd om zelf te onderzoeken welke keuzes ze kunnen maken (welke grondstoffen, gereedschappen, machines … zal je gebruiken). Ze zullen hun eigen systeem op een veilige en doordachte manier maken. Met het uittesten en, indien nodig, het verbeteren van hun systeem, maken ze de cirkel rond.

Maatschappij en welzijn 5 u
Deze optie richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen.
Je bestudeert de ‘mens en maatschappij’. Je onderzoekt een aantal wetmatigheden uit de wetenschap en de techniek.
De inrichting en uitrusting van een keuken wordt nader bekeken. Je leert over gezonde voeding en hoe je sociale contacten uitbouwt en onderhoudt.

 
Voeding en horeca 5 u
In de optie ‘voeding en horeca’ maken de leerlingen kennis met veelgebruikte voedingsmiddelen en met behandelings-technieken uit de hotel- en restaurantsector, de brood- en banketbakkerij en de slagerij. Ze verwerven inzicht in de voedingswaarde van voedingsmiddelen, in functie van een gezonde voeding. Aan de hand van eenvoudige bereidingen leren ze opdrachten te plannen, te organiseren en uit te voeren. Zo experimenteren ze met verschillende grondstoffen, combineren smaken en presenteren ze op een aantrekkelijke en creatieve manier.