Schoolkosten

Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hieronder volgt een indicatieve lijst van de ouderbijdragen die onze school tijdens het schooljaar kan aanrekenen. Indien nodig kan een spreiding van de betalingen besproken worden. We vragen om de betaling van facturen uit te voeren binnen de 14 dagen na ontvangst. Bij niet-betaling binnen de 6 weken wordt het dossier overgemaakt aan de Scholengroep die dit aan een incassobureau doorgeeft.

Betreffende de werkboeken of persoonlijke cursussen die je als leerling nodig hebt: jij en/of je ouders bestellen deze zelf bij boekenservice Iddink. Je krijgt daartoe eind juni een brief van ons met de schoolcode en de werkwijze hoe de boeken te bestellen. Nieuw ingeschreven leerlingen krijgen deze informatie eind juni toegestuurd. Wie zich inschrijft vanaf eind juni, krijgt de info meteen mee.

Deze lijst is een raming, gebaseerd op voorgaande schooljaren.

Vaste bijdrage: € 120.-/ gespreid.

Deze omvat:

ICT (software, licenties, internet, computers, printers), huur leerboeken (niet de werkboeken, deze bestel je via Iddink)

Tshirt + broekje L.O.: voor alle nieuwe 1e jaarsleerlingen éénmalig inbegrepen in de vaste vergoeding!

  • individuele gereedschappen en leermiddelen
  • drukwerk: mededelingen, attesten, rapporten, diploma’s…
  • administratiekosten
  • schoolverzekering
  • kleine medische kosten
  • schoolplanner
  • intern transport (sporthal)

Bijkomende info

  • grondstoffen kooklessen (1 eetbonnetje per kookles)
  • sportkledij: Tshirt: € 8,00 – short: 6,00
  • fotokopieën (0,06 euro/blad)

De meeste bedragen worden geïnd via overschrijving, behalve: het voorschot op de vaste jaarvergoeding, kleine bedragen voor de lessen voeding en de sportdag.

Voor wat betreft de uitrusting (kledij/accessoires) die nodig is in bepaalde BSO/TSO richtingen geldt dat deze die nodig is in de tweede graad ook nodig is in de derde graad.

De betaling wordt gespreid over 4 betalingen: eind sept, in januari, in mei, eind juni

1e betaling: € 60 + € 20 voorschot didactische uitstappen + € 7 planner
2de betaling: € 30 + afrekening kopieën + didactische uitstappen
3de betaling: € 30 + afrekening kopieën + didactische uitstappen
4de betaling: afrekening kopieën + didactische uitstappen

De werkkledij/ accessoires worden apart gefactureerd.

Bijdragelijst per leerling per graad.