Schoolkosten

Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hieronder volgt een indicatieve lijst van de ouderbijdragen die onze school tijdens het schooljaar kan aanrekenen. Indien nodig kan een spreiding van de betalingen besproken worden. We vragen om de betaling van facturen uit te voeren binnen de 14 dagen na ontvangst. Bij niet-betaling binnen de 6 weken wordt het dossier overgemaakt aan de Scholengroep die dit aan een incassobureau doorgeeft.

Betreffende de werkboeken of persoonlijke cursussen die je als leerling nodig hebt: jij en/of je ouders bestellen deze zelf bij boekenservice Iddink. Je krijgt daartoe eind juni een brief van ons met de schoolcode en de werkwijze hoe de boeken te bestellen. Nieuw ingeschreven leerlingen krijgen deze informatie eind juni toegestuurd. Wie zich inschrijft vanaf eind juni, krijgt de info meteen mee.

Bijdragelijst per leerling per graad en studierichting

De meeste bedragen worden geïnd via overschrijving, behalve: het voorschot op de vaste jaarvergoeding, kleine bedragen voor de lessen voeding en de sportdag. Tweejaarlijks trekken we met onze school op GWP (Berlijn, Aken, Londen, ronde van Vlaanderen,…) Om de kostprijs voor deze activiteiten te drukken zet de school volop in op diverse acties waar leerlingen voor hun bedrag kunnen sparen.

Voor wat betreft de uitrusting (kledij/accessoires) die nodig is in bepaalde bso/tso richtingen geldt dat deze die nodig is in de tweede graad ook nodig is in de derde graad.

 

Leerjaar Vaste bijdrage Werkboeken + modules Kopieën Uitstappen Sportdag
1A 130 230 50 50 20
2A 130 150-200 50 50 20
3e jaar aso 130 165-210 60 75 30
4e jaar aso 130 115-140 75 75 30
5e jaar aso 130 70-85 75 75 30
6e jaar aso 130 40-50 75 75 30
3e jaar tso 130 130-170 75 75 30
4e jaar tso 130 110-130 75 75 30
5e jaar tso 130 80-170 75 75 30
6e jaar tso 130 70-100 75 75 30
Leerjaar Vaste bijdrage Werkboeken + modules Kopieën Uitstappen Sportdag Werkkledij Uitrusting
1B 130 95 70 50 20 -
2B 130 65-90 70 50 20 50-100
2e Graad            
haarzorg 130 25 60 30 30 725
voe-verz. 130 25 60 30 30 50
metaal 130 25 60 30 30 200
slagerij 130 25 60 30 30 500
3e Graad            
haarzorg 130 25 60 30 30 50
voe-verz. 130 50 60 30 30 50
metaal 130 25 60 30 30 50
slagerij 130 55 60 30 30 100
7e jaar 130 65 60 30 30 -