Basisvorming 3e jaar 4e jaar
Levensbeschouwing 2 2
LO 2 2
Wiskunde 4 4
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Ruimtelijk bewustzijn (aardrijkskunde) 1 1
Historisch bewustzijn (geschiedenis) 2 1
Natuurwetenschappen en STEM (biologie, fysica, chemie) 2 2
Toegepaste informatica 1 0
Burgerschap 0 1
Artistieke expressie 1 0
Totaal gemeenschappelijke vakken 25 23
Specifiek gedeelte 5 7
Talentmodule 2 2
Totaal 32 32

 

Specifiek gedeelte Latijn Natuurwetenschappen Economische
wetenschappen
Humane
wetenschappen
Keuzevak Wiskunde/Duits 0/2 0/2 0/2  
Keuzevak Wetenschappen of kunstbeschouwing 2/0      
Latijn 3/4      
Natuurwetenschappen en stem 0/1 4/5 0/1  
Informaticawetenschappen   1/0 1/0  
Economie     2/2  
Bedrijfswetenschappen     2/2  
Filosofie       1/1
Gedragswetenschappen       2/3
Cultuur- en maatschappijwetenschappen       1/2
Kunstbeschouwing       1/1

 

 

TALENTMODULES
Multimedia 2u
Onderzoek en wetenschappen 2 u
Taal en communicatie 2 u
Sport en bewegen 2 u