Basisvorming 3e jaar 4e jaar
Levensbeschouwing 2 2
LO 2 2
Wiskunde 4 4
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Ruimtelijk bewustzijn (aardrijkskunde) 1 1
Historisch bewustzijn (geschiedenis) 2 2
Natuurwetenschappen en STEM (biologie, fysica, chemie) 3 3
Informatica   1
Project 1  
Totaal gemeenschappelijke vakken 25 26
Specifiek gedeelte 5 5
Talentmodule 2 2
Totaal 32 32

 

Specifiek gedeelte
Economische
wetenschappen
Latijn Natuurwetenschappen
Wiskunde 1 Wiskunde 1 Wiskunde 1
Economie 4 Latijn 4 Biologie 1
        Chemie 1
        Fysica 1
        STEM 1

 

TALENTMODULES
Multimedia 2u
Onderzoek en wetenschappen 2 u
Taal en communicatie 2 u
Sport en bewegen 2 u