Basisvorming Informatica
beheer
Sociaal en technische
wetenschappen
Slagerij en
vleeswaren
Levensbesch. 2 2 2
LO 2 2 2
Nederlands 3 3 3
Frans 2 2 2
Engels 2 2 2
Wiskunde 4 2 2
Geschiedenis 1 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1
Natuurwet. 1/0   1/0
Specifiek gedeelte 18/17 15 16/15
Toeg. wetenschap.   6 1
Huishoudkunde/
opvoedkunde
  9  
Muzikale opv.   0/2  
Plastische opv.   2/0  
Toeg. informatica 13/12    
Toeg. economie 2 2 2
Praktijk slagerij     10
Slagerij     6
Stage 0/2 0/2 0/2
Totaal 33 34 35