Basisvormig Slagerij Haarverzorging

Basiszorg en  
ondersteuning   

Lassen
constructie
campus NP
Levensbesch. 2 2 2  
LO 2 2 2  
Nederlands 3 3 3  
Frans 1 1 1  
Engels 1 1 1  
Wiskunde 2 2 2  
Natwet. + aardr.
Actief burgerschap
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
 
Geschiedenis 1 1 1  
Artistieke expressie
Econ.fin.competenties
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
 
Specifiek
gedeelte
20 20 20  
PV/TV Slagerij 20      
Indirecte zorg     3  
Voeding     2/4  
Opvoedkunde     3  
Zorg     2  
Project     2  
Haar- en schoon-
heidsverzorging
  20    
Stage     8  
Totaal 34 34 34/36