In de openleerschool wordt aandacht gegeven aan remediëren en uitdiepen. Leerlingen gaan individueel of in groepjes aan de slag met lesmateriaal van de verschillende vakken. Afhankelijk van hun noden en interesses worden door de leerkracht oefeningen of lesmateriaal klaargezet om de jongeren extra te ondersteunen of uit te dagen. De leerlingen gaan binnen deze uren vooral digitaal aan de slag met google classroom. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van chromebooks van de school of werken in het leerlab. Tijdens deze uren worden zij ondersteund door een klascoach die samen met de leerlingen de planning opvolgt en hen motiveert en bijstuurt waar nodig. Tijdens deze lesuren wordt ook extra aandacht besteed aan de zelfsturende vaardigheden van leerlingen. Van het leren maken van een boekentas tot het opmaken van een studieplanning voor de examens, van de werking van ons brein tot een ideale leeromgeving. Alle thema’s om beter te kunnen leren komen aan bod. Tot slot is er in de openleerschool ook ruimte voor sociale vaardigheden. Oprecht leren luisteren naar elkaar, respect hebben voor de ander, je eigen mening op een positieve manier leren verwoorden …: op die manier werken we aan een goede klassfeer en maken we van onze jongeren open, zorgzame en mondige burgers