De studierichting wellness en lifestyle is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar de mens centraal staat, daarnaast is het een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
Je leert daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie en biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn binnen de lichaamsverzorging.

Ben je:
• gefascineerd door je eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
• geïnteresseerd in de levensloopfasen van de mens;
• begeesterd door trends in haar- en lichaamsverzorging;
• bereid om inzicht te verwerven in de theoretische onderbouwing van het uitvoeren van lichaamsverzorgingstechnieken zoals het reinigen van huid en nagels, het uitvoeren van hand-, gelaat- en voetverzorging, de bijhorende massage en het aanbrengen van make-up op modellen.
• bereid om je communicatieve vaardigheden in moderne talen en het gebruik van vakterminologie in Engels en Frans functioneel aan te scherpen;
dan is de studierichting Welness & Lifestyle zeker iets voor jou.

Lessentabellen
Wellnes & Lifestyle - tabel

Vervolgopleiding in de derde graad
Wellness en schoonheid

Mogelijke vervolgopleidingen na het secundair
Gezondheidszorg(m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie)
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Wellbeing- en vitaliteitsmanagement)
Onderwijs