Onze visie  

In GO! Diksmuide staat de leerling centraal. Dit doen we door onze leerlingen met een passie voor het vak en de nodige zorg te omringen en hen een veilig en vooral stimulerend schoolklimaat te bieden. We helpen onze leerlingen het maximale uit zichzelf te halen door hen een sterke basis aan kennis, vaardigheden en attitudes mee te geven met het oog op de toekomst.

 

Onze troeven  

Traditioneel onderwijs met een 21-eeuwse twist, daar staan wij voor. Hierbij streven we naar een evenwicht tussen traditionele lesmethodes en ervaringsgericht leren, met als doel onze leerlingen de nodige competenties mee te geven om de uitdagingen van onze snel veranderende maatschappij aan te gaan.

Die 21-eeuwse vaardigheden bevatten onder andere zaken zoals projectmatig leren, de Open Leerschool en de inzet op het actief burgerschap in onze brede eerste graad.


Voorbeelden van projectmatig leren zijn de jaarlijkse thematische projecten in de eerste graad, de geïntegreerde werkperiode (GWP) in alle graden en de invoering van onze talentmodules in de eerste, tweede en derde graad. Hier ligt de nadruk op de ontdekking en verdieping van een passie, zoals STEM, robotica, kunst en cultuur, programmeren, multimedia, Spaans, wetenschap+ …

In de Open Leerschool worden de leerlingen van het eerste en tweede jaar A-stroom en B-stroom begeleid in hun overstap naar het secundair, maar ook in de overstap naar de volgende graad. Dit gaat van het maken van de boekentas en het plannen van hun studietijd tot het oefenen op hun sociale vaardigheden. Zo coachen we hen in het verwerven van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin.

Ten slotte dragen wij ook ouderbetrokkenheid en leerlingenparticipatie hoog in het vaandel. Zo organiseert de school meerdere malen per semester contactmomenten met de ouders om hen te informeren over hun zoon of dochter. Vervolgens kunnen ouders hun stem op meerdere manieren laten horen.

Er is de ouderraad waar ouders zich voor kandidaat kunnen stellen, maar daarnaast organiseert de school ook Café Athenée. Tijdens dit jaarlijkse evenement worden ouders uitgedaagd om mee te denken over de toekomst en werking van onze school. Voor de leerlingen zijn er op beide campussen een leerlingenraad en organiseren wij een 2 keer per jaar een leerlingencontact, waar binnen een individueel gesprek aandacht is voor studieadvies, welbevinden en studieoriëntering.