Talenten 2de graad

 

Multimedia 3u
Wiskunde 1 u
Multimedia 2 u
Tijdens ‘multimedia’ leren de leerlingen zelfstandig ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven. We ontwerpen ons eigen huis, een eigen website, programmeren simpele apps en arcadegames, bewerken zelfgemaakte foto’s, ontwerpen affiches, …. We maken ook kennis met de Raspberry Pi en Linux. Kortom, we vervelen ons geen minuut.
Onderzoek en wetenschappen 3 u
Wiskunde 1 u
Wetenschappen 2 u
Tijdens ‘onderzoek en wetenschappen’ voelen we ons een echte wetenschapper. Het volledige gamma van de wetenschappen komen aanbod: fysica, chemie en biologie (bijv. elektriciteit, een dissectie, … ). We gaan op zoek naar relevante informatie en verwerken deze. Aan de hand van verschillende proefjes, zoveel mogelijk ook door jullie zelf aangebracht, zullen we de gegevens gaan testen. Zo kunnen we controleren of onze informatie inderdaad ook klopt.
Taal en communicatie 3 u
Frans 1 u
Moderne talen 2 u
Tijdens ‘taal en communicatie’ werken de leerlingen zelfstandig en actief met taal: ze filmen nieuwsreportages en acteren in kortfilmpjes; er wordt een redactie samengesteld die een schoolkrantje maakt; ze lezen, analyseren en maken zelf een stripverhaal; … Taal is het allerbelangrijkste gereedschap om kennis te verwerven en menselijke interactie te laten plaatsvinden.
Sport en bewegen 3 u
Wiskunde of Frans 1 u
Sport 2 u

Tijdens ‘sport en bewegen’ kunnen leerlingen hun passie en talent voor sport verder ontwikkelen. Ze leren om te werken in team en ontwikkelen doorzettingsvermogen. Er wordt gewerkt aan inzicht in tactiek en fairplay. Leerlingen leren vaardigheden in verschillende sportdisciplines. Binnen deze module kun je zelf kiezen of je eerder inzet op een extra taalvaardigheid of extra wiskunde.