U zoekt een school waar uw kind

  • centraal staat;
  • in een gezonde omgeving de lessen kan volgen;
  • gestimuleerd wordt om haar/zijn talenten te ontdekken;
  • een sterke basis aan kennis, vaardigheden en attitudes meekrijgt;
  • orde en tucht zal ervaren en waar de regels op een rechtvaardige en menselijke manier toegepast worden;
  • terecht kan bij een uitstekend werkende cel ‘Leerlingenbegeleiding’.

In GO! Atheneum Diksmuide heeft u de school gevonden die u zoekt voor uw kind.

De school omvat 2 campussen:

De campus ‘Grauwe Broedersstraat’, gelegen in een groene omgeving, omvat de aso-richtingen. Op deze campus kunnen alle aso-vakken en enkele vakken van tso-richtingen gevolgd worden.

Op de campus ‘Kaaskerkestraat’ worden de bso-richtingen ingericht, eveneens in een groene omgeving en kleinschalig. Deze campus herbergt de richtingen Haarzorg, Verzorging en Slagerij. Onze richting Slagerij-Traiteur staat in heel Vlaanderen bekend voor zijn excellente opleiding van de nieuwe generatie slagers en traiteurs.

Een brede waaier aan richtingen en opties verzekert dat uw kind de juiste keuzes kan maken. De afgelopen jaren hebben wij ons reeds voorbereid op de nakende onderwijshervorming door het inrichten van ‘Boostklassen’, ‘Open leerschool’ en ‘Actief burgerschap’.

De onderwijshervorming die ingaat op 1 september 2019, geven wij vorm door de inrichting van modules van 4 lesuren of twee modules van 2 uur te combineren tot 4 uur.

Deze brochure wil u zicht geven op ons onderwijsaanbod en het dagelijks leven op onze campussen. Door de foto’s krijgt u ook een beeld van het leven op onze school.

Wij hopen u alvast te mogen ontmoeten op de infoavond tijdens onze ‘Open-School-dag’. Indien gewenst kan u ook een afspraak maken via het secretariaat (051/51 92 51).

Wij heten u van harte welkom

Namens het voltallige team en de directie