Gemeenschappelijke vorming 2e jaar
Levensbeschouwelijk vak 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 1
PAV atelier 1: wiskunde en STEM
(Wiskunde, wetenschappen, techniek en ICT)
5
PAV atelier 2: mens en samenleving
Geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap
3
Economische wetenchappen 1
Beeld en muziek 1
Sport en gezondheid 2
Totaal gemeenschappelijke vakken 20
Basisoptie 10
Talentmodule* 2
Open leerschool 1
Totaal 33
*indien de basisdoelstellingen niet worden behaald wordt de talentmodule ingezet om te remediëren

 

Basisopties
Voeding en horeca 10 u
Slagerij, bakkerij en hotel 10 u
De leerlingen die graag aan de slag gaan met voeding en die willen weten hoe ze zelf eenvoudige, gezonde en lekkere bereidingen kunnen maken, kunnen terecht in de basisoptie ‘voeding en horeca’. In de basisoptie ‘voeding en horeca’ maken ze kennis met veelgebruikte voedingsmiddelen en met behandelingstechnieken uit de hotel- en restaurantsector, de brood- en banketbakkerij en de slagerij.
Maatschappij en welzijn 10 u
Zorg en welzijn 5 u
Haar- en schoonheidszorgen 5 u
De leerlingen worden bewustgemaakt en worden aangezet om te werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging …
Bovendien leer je via eenvoudige opdrachten en praktische oefeningen hoe je creatief met die welzijnsaspecten kan omgaan en hoe dat je persoonlijke lifestyle beïnvloedt.
Stemtechnieken 10 u
Mechanica 5 u
Stemtechnieken 5 u
Doordacht doen en denken met techniek. De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een toestel werkt, de leerlingen die graag zelf de handen uit de mouwen steken, de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen maken … die leerlingen zitten goed in de basisoptie STEM-technieken. Ze leren kennismaken met de basisbeginselen van mechanica en metaal.