Studiekeuze 2de graad

 

Economie ASO
Zit er een ondernemer in jou? Ben je geboeid door banken, bedrijven, winst en verlies? Hoe blijft een ondernemer de concurrenten de baas? Hoe kan een werkgever goede relaties met zijn werknemers onderhouden? Waarom verdient niet iedereen evenveel? Wil je weten hoe economie deel uitmaakt van onze maatschappij? In deze richting krijg je vier uur economie per week: 2 uur handelseconomie en 2 uur boekhouden. Het ondernemerschap staat centraal in de lessen economie. Aan de hand van concrete voorbeelden onderzoek je alle aspecten van de economische wereld en leer je om kritisch na te denken over de economische actualiteit. Je zal op een actieve manier aan het werk gezet worden. Via allerlei opdrachten bouw je gaandeweg kennis op. Je leert informatie opzoeken, lezen en interpreteren. Er wordt ook actief gewerkt met ICT
Latijn ASO
Spraakkunst en woordenschat worden in de tweede graad vervolmaakt. Vanaf het derde jaar lezen we uit de werken van de allergrootste auteurs uit de Romeinse (en westerse) literatuurgeschiedenis. We verdiepen ons onder andere in de beroemde “De Bello Gallico” van Julius Caesar, maken de tragische uitbarsting van de vulkaan Vesuvius van op de eerste rij mee en maken voor het eerst kennis met de schoonheid van Latijnse poëzie. Via de teksten dringen we verder door in de leefwereld van de Romeinen, maar vaak wordt ook de link gelegd met onze eigen tijd en leven.
Wetenschappen ASO
Waar in de 1ste graad het vak natuurwetenschappen thema’s bevat uit de biologie, chemie en fysica, worden in de 2de graad deze vakken apart benaderd, wat een flink pakket positieve wetenschappen is. Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Ook het wetenschappelijk denkproces komt aan bod. Dit betekent: - vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; - nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; - in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie.
Sociaal en technische wetenschappen TSO
Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief. In deze opleiding leer je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je kan je talenten inzetten tijdens creatieve en uitdagende opdrachten, alsook in wetenschappelijke toepassingen.
Slagerij en vleeswaren TSO
De richting staat in gans Vlaanderen bekend als de zeer kwalitatieve ‘Slagerijafdeling’. De leerlingen halen heel wat prijzen binnen in de jaarlijks terugkerende wedstrijden. Na een 1ste kennismaking kan je verder doorstromen naar de 2de graad van deze opleiding. Het leren herkennen van de verschillende delen van de dieren en bijhorend het oefenen van diverse versnijdingtechnieken maakt deel uit van de basisopleiding van de kandidaat-slager. In deze graad wordt het versnijden en bewerken van een voorkwartier rund en half varken aangeleerd. Bij het vers vlees horen ook de vele soorten gehaktbereidingen. Bij de rubriek vleeswaren komen productie van kopbereidingen, leverbereidingen, de gekookte en de rauwe zouterproducten uitvoerig aan bod.
Basismechanica BSO
Basismechanica is een zeer praktische beroepsopleiding. Basistechnieken als boren, zagen, draaien en slijpen worden verder ingeoefend. Vaardigheden die meer handigheid vereisen (lassen, snijbranden, solderen, plooien, plaatbewerking, sanitair) worden ook getraind. Tijdens de praktijklessen ligt de klemtoon op het verspanen met conventionele machines en de basishandelingen bij het lassen. Bij het realiseren van projecten wordt systematisch gebruik gemaakt van Soliworks (3D computertekenpakket) en andere PC applicaties voor tekeninglezen, werkmethode... De 3D-printer is een handige opstap naar het CNC-gebeuren…
Haarzorg BSO
Deze praktische opleiding is een voorbereiding op het beroep van haarkapper. Je leert er niet alleen verschillende haarsoorten kennen, kapsels maken en omgaan met klanten...Je leert ook toestellen en producten veilig en correct gebruiken. Interesse voor mode, graag omgaan met mensen en een verzorgde houding zijn een must. Basisvaardigheden als wassen, knippen, kleuren en verzorgen worden aangeleerd op oefenhoofden. Zo raak je al doende vertrouwd met haarproducten en technieken. Om je kennis te leren toepassen in de realiteit werk je af en toe op levende modellen.
Slagerij & vleeswarenbereiding BSO
Van jou wordt vooral belangstelling in de vleessector verwacht. Het leren herkennen van de verschillende delen van de dieren en bijbehorend het oefenen van diverse versnijdingstechnieken maak deel uit van de basisopleiding van de kandidaat-slager. In deze graad wordt het versnijden en bewerken van een voorkwartier rund en half varken aangeleerd. Bij het vers vlees horen ook de vele soorten gehaktbereidingen. Bij de rubriek vleeswaren komen productie van kopbereidingen, leverbereidingen, de gekookte en de rauwe zouterproducten uitvoerig aan bod. Bij dit alles leer je rekening houden met hygiëne, veiligheid en efficiënt werken.
Verzorging - Voeding BSO
In de 2e graad komt het huishoudelijk werk centraal te staan. Hierdoor wordt het verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld, evenals de belangstelling voor het dagelijks leven van gezonde en zieke mensen. Je pakket algemene vakken is eerder beperkt en je leert voornamelijk al doende. Passie voor mensen is noodzakelijk en hulpvaardig zijn, is in deze richting zeer belangrijk.