Op 1 september 2019 gaat de ‘onderwijshervorming’ definitief van start. Enige jaren geleden zijn we gestart met de voorbereiding op deze hervorming in de 1ste graad, met de ‘Brede eerste graad’. Het doel is de leerling te laten proeven van de verschillende vakgebieden, de steunpilaren van onze school, gedurende de 6 jaren van het secundair onderwijs. De kwaliteit blijft voor ons prioritair. Deze steunpilaren komen in ons aanbod voor op verschillende niveaus, gaande van ASO over TSO tot BSO-niveau.

Deze steunpilaren van de school zijn:

Talen (zowel klassieke als moderne talen, ASO):

Latijn (4u) blijft in zijn klassieke vorm bestaan. Iedereen weet dat talen belangrijk zijn en Latijn legt een zeer degelijke grammaticale basis om de andere talen onder de knie te krijgen. In deze wereld moet men zich voldoende kunnen uitdrukken in de wereldtalen. Bij ons krijgen alle leerlingen van het eerste jaar twee uur Engels.  Men bouwt een voorsprong op t.o.v. leerlingen die dit niet hebben. Vanaf de 3de graad kan men ook kiezen voor Spaans.

Wetenschappen & Wiskunde (ASO)

In deze pool richten we onze pijlen op de leerlingen die zich aangetrokken voelen tot wetenschappen en wiskunde. In de  eerste  graad krijgen de leerlingen twee extra uren wetenschappen aangeboden en gebeurt de invulling vooral praktisch. In de daaropvolgende jaren wordt het een volwaardige wetenschappelijke opleiding in de tweede graad, om in de derde graad tot een sterk pakket van wiskunde (7u) en wetenschappen (6u) te komen.

Economie (ASO – TSO BSO):

Wie denkt dat hij over ondernemingszin beschikt en niet bang is van cijfers, komt hier aan zijn trekken. In deze richting verdiept men zich in de ontwikkeling van de economie en verkent men de economische activiteiten in eigen streek. Gaandeweg maakt men ook echte businessplannen. De afdeling ‘Informaticabeheer’ levert zowel leerlingen af die hun talenten kunnen verder ontwikkelen in de richtingen ‘Gaming’, ‘Webdsign’, … als leerlingen die onmiddellijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt.  Via de gerenommeerde afdeling ‘Slagerij’ met o.a. opleiding ‘Traiteur’, kan u de fijnste vlees- en visschotels laten bereiden.

Verzorging (TSO BSO):

Sociaalvoelend, geïnteresseerd in mensen en hun gezondheid zijn de pijlers van deze optie. Zowel creatieve, uitdagende opdrachten als wetenschappelijke toepassingen komen hier aan bod. Belangstelling voor het dagelijkse leven zal nodig zijn in de optie ‘Sociaal Technische Vorming’ die voortgezet wordt in 2de en 3de graad. De voeding en verzorging komt volledig tot zijn recht in de optie ‘Hotel-Voeding’. De richting ‘Slagerij’ in 2de en 3de graad en de richtingen ‘Personenzorg’ leveren leerlingen af die onmiddellijk op de arbeidsmarkt terecht kunnen.